Stacja znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Jest położona 100 km na północ od Białegostoku.
Perony i tory są w osi północ-południe.

Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i przejście podziemne.
Oznaczenia dla osób niewidomych są w tunelu i w budynku dworca. Toaleta jest na holu dworcowym. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind brak. Kasy biletowe są czynne w godzinach 9 – 17.
Na stacji Ełk zatrzymują się pociągi osobowe i pospieszne.
W okolicy dworca znajduje się parking, postój taksówek oraz przystanki komunikacji miejskiej.

Perony

Na stacji mamy 3 perony.
Perony są wyspowe i dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku południowym (Białystok):
Peron 1, po prawej tor nr 6, po lewej tor nr 2
Peron 2,po prawej tor nr 1, po lewej tor nr 5,
Peron 3,po prawej tor nr 7, po lewej tor nr 9.

Na peronach nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Perony są niskie około 30 cm od pgs.
W końcowej części peronów od strony południowej jest zejście do przejścia podziemnego.
Na peronach nie ma zadaszenia.

Słupy, ławki, latarnie i tablice są ustawione w osi peronów.
Perony są wyłożone płytkami chodnikowymi.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów w końcowej części długości peronu po stronie południowej znajdują się zadaszone, strome, kamienne schody w dół. Schody są w kierunku południowym. Schodami tymi zejdziemy do przejścia podziemnego.
Uwaga, z lewej strony schodów jest zamontowana platforma dla wózków inwalidzkich.

Przejście podziemne

W przejściu podziemnym są ścieżki prowadzące. Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron 3, na wprost i po lewej mamy ściany. Idąc w prawo, po ścieżce prowadzącej z prawej miniemy schody na peron 2, a następnie na peron 1 i dojdziemy do schodów w górę.
Do schodów na perony będą odchodziły w prawo ścieżki prowadzące, na konkretne perony.
Przy schodach na perony z prawej strony są zamontowane platformy dla wózków inwalidzkich.
Wchodząc schodami z tunelu trafimy na metalowe wahadłowe drzwi z szybami, którymi wyjdziemy na chodnik przed dworcem, gdzie znajduje się postój taksówek, a po lewej parking.
Idąc prosto, przejdziemy ulicę i idąc dalej na zachód będziemy na ulicy prowadzącej do centrum miasta. Na tej ulicy znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Stojąc na chodniku tyłem do drzwi z tunelu, idąc w prawo, po kilku metrach po prawej stronie będzie wejście do budynku dworca. Idąc dalej wzdłuż budynku, na jego końcu dojdziemy do miejsca gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Po prawej stronie będzie trawa.

W połowie schodów prowadzących z przejścia podziemnego po prawej stronie napotkamy na schody w górę, którymi dostaniemy się do holu dworca.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na zachód od peronów.
W budynku są oznaczenia dla osób niewidomych, ścieżki prowadzące.
Uwaga na środku małego holu są ustawione ławki, dookoła których możemy iść po ścieżkach. Ścieżki prowadzące na holu tworzą kwadrat i chodzimy po nich wzdłuż ścian..

Wchodząc na hol drzwiami z ulicy, po lewej stronie na ścianie jest kiosk i toalety. Na ścianie przed nami są kasy biletowe, natomiast po prawej stronie są schody w dół. Tymi schodami dojdziemy do przejścia podziemnego.
Stojąc na holu, tyłem do schodów na prawej ścianie mamy kasy biletowe, na wprost ścianę z toaletami po lewej drzwi, którymi wyjdziemy z dworca.

Stojąc tyłem do schodów przed nami trafiamy na ścieżkę prowadzącą prosto i w prawo. Idąc prosto w pewnym momencie trafimy na ścieżkę odchodzącą w lewo. Tą ścieżką dojdziemy do środkowych drzwi wyprowadzających z dworca. Idąc dalej prosto, dojdziemy do miejsca, gdzie ścieżka skręca w prawo. Idąc tą ścieżką z lewej strony będziemy mijali schody i pochylnię. Jest to wejście do toalet i kiosku. Na końcu ścieżka skręca w prawo. Idziemy w stronę schodów, którymi weszliśmy z przejścia podziemnego. W lewo będą odchodziły ścieżki do kas biletowych. Pierwsza z nich jest do kasy autobusowej (PKS). Następne trzy są do kas biletowych kolejowych. Na końcu ścieżka skręca znowu w prawo. Skręcając w nią z lewej strony będą schody do przejścia podziemnego.

Stojąc tyłem do schodów prowadzących z przejścia podziemnego jeśli pójdziemy ścieżką w prawo, dojdziemy do miejsca gdzie ścieżka skręca w lewą stronę. Idąc tą ścieżką z prawej będą odchodziły ścieżki do kas biletowych. Pierwsze trzy do kas kolejowych, a ostatnia do kasy autobusowej (PKS). Teraz ścieżka skręci w lewo. Idziemy w stronę drzwi wyprowadzający nas z dworca. Z praej strony miniemy toalety i kiosk. Na końcu skręcamy tak jak ścieżka w lewo. Idąc przed siebie trafimy na ścieżkę odchodzącą w prawo. Jest to ścieżka prowadząca do drzwi, którymi wyjdziemy przed budynek dworca.

Wchodząc na dworzec
Na perony możemy się dostać przez budynek dworca lub bezpośrednio schodząc do przejścia podziemnego.

Przez budynek dworcowy
Wchodząc środkowymi drzwiami z ulicy do budynku dworca, trafiamy na ścieżkę prowadzącą i idziemy kilka kroków, aż dojdziemy na ścieżkę prawo-lewo. Skręcamy w prawo i dochodzimy do schodów w dół. Po pokonaniu tych schodów, dojdziemy w środek biegu schodów,
po prawej w górę, na lewo w dół. Skręcamy w lewo i schodzimy do przejścia podziemnego. Idziemy prosto, gdzie po drodze z lewej strony będą schody prowadzące na perony. Kolejno peron 1, 2 i gdy dojdziemy do ściany będzie wejście na peron nr 3.
Do schodów prowadzących naperony będą odchodziły ścieżki prowadzące w lewą stronę.

Bezpośrednio z ulicy

Jeśli będziemy wchodzili z ulicy przez drzwi prowadzące bezpośrednio do przejścia podziemnego, należy uważać, bo od razu za drzwiami zaczynają się schody. Po zejściu tymi schodami będziemy w przejściu podziemnym. Idąc prosto po lewej stronie będziemy mijali wejścia na perony 1, 2 i na końcu na peron nr 3.
Do schodów prowadzących na perony będą odchodziły ścieżki prowadzące w lewą stronę.

Warto wiedzieć

Przy wysiadaniu z pociągu należy pamiętać, że perony są niskie.
Schody do przejścia podziemnego są strome.
Za drzwiami prowadzącymi do przejścia podziemnego od razu zaczynają się schody w dół.
Za budynkiem dworca jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
W odległości około 100 m na północ od budynku dworca po prawej stronie będzie tunel pod torami, którym dojdziemy do kolejki wąskotorowej.
Toalety znajdują się na holu dworca.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Bożeny Słowik, Łukasza Słowik, Grzegorza Kania i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 30 czerwca 2021 r. Artur Słowik