Stacja znajduje się w województwie podkarpackim.
Jest położona pomiędzy stacjami: Rzeszów Główny (wschód), Mielec (północny-wschód) i Tarnów (zachód).
Perony i tory są w osi północny-wschód – południowy-zachód.
Na dworcu znajdują się perony, tory, budynek dworca i tunel.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na całym dworcu. Toaleta jest na holu dworca. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Windy są. Kasy biletowe znajdują się w budynku dworca.

Na stacji Dębica zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.

W okolicy dworca znajduje się bar, parking oraz w niewielkiej odległości dworzec autobusowy (PKS).

Perony

Na stacji mamy 2 perony, z których odprawiani są podróżni, oraz peron przejściowy przy budynku dworca
Perony 1 i 2 są wyspowe i dwukrawędziowe. Peron przejściowy boczny jest jednokrawędziowy. Przy krawędzi peronowej jest ustawiony płot, zabezpieczający podróżnych przed spadnięciem na tory. Przy tym peronie, na przeciwko płotu jest budynek dworca .Na tym peronie jest ułożona ścieżka prowadząca, od schodów z tunelu, do budynku dworca.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku zachodnim (Tarnów):
Peron 1, po lewej tor nr 3, po prawej tor nr 1,
Peron 2,po lewej tor nr 2, po prawej tor nr 4,,

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki znajdują się na linii bezpieczeństwa.
Perony są średniej wysokości około 55 cm od pgs.

Na końcu peronów, po stronie północno-wschodniej (Rzeszów) jest zejście do tunelu.
Na północny-wschód od zejścia jest winda.

W 1/4, 1/2 i 3/4 długości peronu są postawione po dwie wiaty przystankowe.
Każda z dwóch wiat jest odwrócona w przeciwną stronę.
Słupy, wiaty i tablice są ustawione w osi peronów.

Idąc od tunelu peronem przejściowym po prawej stronie mamy płot, za którym jest tor, a po lewej budynek dworca.

Pociągi w kierunku Rzeszowa odjeżdżają z torów przy peronie nr 1, natomiast pociągi w kierunku Tarnowa z torów przy peronie nr 2.

Wyjścia z peronu

Na końcu każdego z peronów po stronie północno-wschodniej, znajdują się kamienne, zabudowane schody w dół. Schody są w kierunku północno-wschodnim. Schodami tymi zejdziemy do tunelu dworca.
Do tego samego tunelu możemy zjechać z peronów windą, która znajduje się po stronie północno-wschodniej tunelu (za schodami).

Wychodząc schodami z tunelu na peron przejściowy, trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy po ścieżce wzdłuż peronu około 15 m, gdzie ścieżka skręca w lewo. Skręcamy w lewą stronę i po przejściu kilku kroków dochodzimy do drzwi, którymi wchodzimy do budynku dworca. Drzwi są na fotokomórkę i otwierają się harmonijkowo.

Tunel

Tunel łączy peron przejściowy z wyjściem na ul. Słoneczną, która znajduje się po północnej stronie dworca. Idąc tunelem po drodze będziemy mijali z jednej strony schody w górę, prowadzące na peron a naprzeciwko nich wejście do windy.
W tunelu są oznaczenia dla osób niewidomych, ścieżki prowadzące.

Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 2, na wprost jest wejście do windy. Na
lewo dojdziemy tunelem do schodów. Schodami tymi wyjdziemy pod zadaszenie. Jesteśmy przy ul. Słonecznej.

Stojąc w tunelu przed tymi schodami z prawej strony jest winda. Po wyjechaniu windą na górę, wysiadamy z kabiny, odwracamy się o 90 stopni w lewo i idziemy przed siebie. Z lewej strony mamy murek, za którym są schody wyprowadzające nas z tunelu. Po prawej jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Gdy dojdziemy do miejsca gdzie murek się skończy jesteśmy pod zadaszeniem przy ul. Słonecznej.

Idąc tunelem od peronu nr 2 w prawo po prawej miniemy schody na peron nr 1, po lewej windę na ten sam peron. Po pokonaniu kilku metrów dojdziemy do końca tunelu. Z obu stron będziemy mieli schody w górę.
Po prawej schodami wyjdziemy na peron przechodni, którym możemy dojść do budynku dworca.

Idąc w lewo dojdziemy do schodów. Po prawej stronie będzie winda. Wychodząc tymi schodami lub wyjeżdżając windą będziemy w okolicy parkingu.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na południe od peronów.
W budynku dworca są oznaczenia dla osób niewidomych, ścieżki prowadzące.
Stojąc na peronie przechodnim tyłem do torów, przed nami mamy wejście do holu dworca, przez drzwi na fotokomórkę, które rozsuwają się na boki.
Idąc na wprost przez hol dojdziemy do drzwi wyjściowych z budynku przed dworzec, gdzie jest parking. Uwaga z budynku schodzimy po kilku stopniach lub po pochylni dla wózków, która jest po lewej stronie.

Po minięciu drzwi, trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy kilka kroków i ścieżka odchodzi w lewą stronę. Idąc tą ścieżką dojdziemy do kasy biletowej.
Nie skręcając w lewo, tylko idąc prosto kilka kroków, gdzie ścieżki nie ma, z lewej strony miniemy siedziska, gdzie można oczekiwać na pociąg. Po minięciu siedzisk, trafimy na ścieżkę prowadzącą, która odchodzi w lewo oraz biegnie prosto do wyjścia przed budynek dworca.
Jeśli skręcimy w lewą stronę, to dojdziemy do toalet.

Pomiędzy kasą a toaletami przy ścianie jest poprowadzona ścieżka prowadząca, łącząca obie ścieżki. Jeśli będziemy szli tą ścieżką, od strony kas, to z lewej strony będziemy mieli ścianę, a z prawej siedziska.

Wchodząc na dworzec

Do budynku dworca od strony ulicy wchodzimy po kilku stopniach, lub pochylnią, która jest z prawej strony schodów.
Do budynku wchodzimy przez drzwi na fotokomórkę, które rozsuwają się na boki.

Po minięciu drzwi trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy nią kilka kroków i ścieżka odchodzi w prawo, czyli do toalet.

Idziemy przed siebie po podłożu, gdzie ścieżki nie ma. Z prawej strony mijamy siedziska. Po przejściu kilku kroków, trafiamy na ścieżkę prowadzącą, która biegnie w prawo, do kas biletowych oraz prosto do wyjścia na peron przechodni.

Po wyjściu z budynku dworca na peron przechodni trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy tak jak ścieżka jest ułożona, czyli robimy kilka kroków przed siebie i skręcamy w prawo. Teraz idziemy po peronie przechodnim około 15 m, aż dojdziemy do schodów w dół. Schodami tymi zejdziemy do tunelu.

Jeśli chcemy skorzystać z Windy, to przed schodami skręcamy w prawo i w lewo, tak żeby ominąć schody. Idziemy chodnikiem po ścieżce kilkanaście metrów. W pewnym miejscu ścieżka skręca w lewo. Skręcamy w lewą stronę i po kilku krokach dojdziemy do windy.

Stojąc w tunelu tyłem do ściany końcowej oraz windy, która jest na tej ścianie, z obu stron mamy schody. Idziemy tunelem, po drodze z lewej strony będziemy mijali schody w górę na peron nr 1, a następnie na peron nr 2. Naprzeciwko schodów czyli po naszej prawej stronie będą windy na te perony.

Schodząc schodami do tunelu od strony ul. Słonecznej idziemy tunelem z prawej strony będziemy mijali schody w górę na peron nr 2, a następnie na peron nr 1. Windy na te perony będą z naszej lewej strony, naprzeciwko schodów.

Warto wiedzieć

Schody do przejścia podziemnego są strome.
Na peronie przechodnim przy krawędzi peronowej jest płot.
Przed dworcem od strony ul. Słonecznej, jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toalety są na holu dworca.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Mariusza Urbańskiego, Grzegorza Kania i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 9 listopada 2022r. Artur Słowik