Stacja , przystanek osobowy znajduje się w województwie śląskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Dąbrowa Górnicza (południe) i Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (północ).
Perony i tory są w osi północ-południe.

Na dworcu znajdują się perony, i przejście przez tory.
Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach. Toalet brak. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Wind brak. Kas biletowych nie ma.

Na przystanku Dąbrowa Górnicza Pogoria zatrzymują się pociągi osobowe.

Perony

Na przystanku mamy 2 perony boczne jednokrawędziowe.
Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku północnym (Zawiercie)
Peron 1, po prawej tor nr 1,
Peron 2, po lewej tor nr 2.

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych, guzki na linii bezpieczeństwa.
Perony są bardzo wysokie 76 cm od pgs.
Peron 1 jest lustrzanym odbiciem peronu nr 2, po za jedną rzeczą, a mianowicie na peronie nr 2 przy trawie jest metalowy płotek.. Idąc po peronie po jednej stronie mamy tor, a po drugiej trawę lub metalowe ogrodzenie.

W 1/3 długości peronu od strony wejścia na peron przy trawie a na peronie nr 2 przy ogrodzeniu jest wiata przystankowa.
Słupy, latarnie, ławki i tablice na peronach są ustawione przy trawie.
Na końcu południowym każdego z peronów jest zejście prowadzące do przejścia przez tory.
Na północnych końcach peronów w poprzek jest metalowe ogrodzenie, zabezpieczające przed spadnięciem z peronu.

Pociągi w kierunku Katowic odjeżdżają z peronu 1, natomiast pociągi w kierunku Zawiercia z peronu nr 2.

Wyjścia z peronów

Na końcu każdego z peronów po stronie południowej znajduje się Przejście przez tory.
Idąc peronem nr 1 na jego południowym końcu trafiamy na pochylnię w dół. Po obu stronach pochylni mamy metalowe płotki. Gdy zejdziemy z pochylni, to z lewej strony mamy przejście przez tory a skręcając w prawo wychodzimy ze stacji po ubitej drodze z kamieniami. Po przejściu kilku metrów dochodzimy do zakrętu utwardzonej drogi, która w prawo doprowadzi nas do głównej ulicy, a jeśli pójdziemy prosto dojdziemy do ośrodków wypoczynkowych nad zbiornikiem wodnym Pogoria.
Idąc prosto z lewej strony jest dużo trawy gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

jeśli chcemy wyjść ze stacji z peronu nr 2, Musimy dojść do południowego końca peronu, zejść pochylnią w dół. Na końcu pochylni obracamy się w prawo, przechodzimy przez tory i prosto mamy dojście do utwardzonej drogi.

Przejście między peronami

Między peronami przechodzimy przez przejście przez tory. Przejście jest w poziomie szyn. Na przejściu nie ma szlabanów ani sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.
Dochodząc do końca peronu nr 2 z obu stron mamy metalowy płot. Idziemy pochylnią w dół, na końcu tej pochylni trafiamy na płot w prawo. Obracamy się w prawą stronę i przechodzimy przez dwa tory. Po pokonaniu przejścia po prawej mamy wejście na peron nr 1, a przed nami wyjście ze stacji.

Wchodząc na dworzec

Stojąc na zakręcie utwardzonej drogi, twarzą na wschód (zbiornik wodny za nami) idziemy po kamienistej drodze kilka metrów, aż dojdziemy do podłoża z kostki brukowej. W lewo, pochylnią w górę wchodzimy na peron nr 1. Przy pochylni z obu stron jest metalowe ogrodzenie.

Jeśli chcemy dojść na peron nr 2, obracamy się w prawo i idziemy, aż do momentu gdzie ogrodzenie z lewej się skończy. W tym miejscu jest przejście przez tory.
Po pokonaniu dwóch torów obracamy się w lewo i pochylnią w górę wchodzimy na peron nr 2.

Warto wiedzieć

Wysiadając na przystanku osobowym Dąbrowa Górnicza Pogoria, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.
Przejście przez tory jest w poziomie szyn. Do pokonania są dwa tory.
Na przejściu nie ma szlabanów ani sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.
Przy utwardzonej drodze w kierunku zbiornika wodnego jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Grzegorza Kani i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 2 lipca 2020 r. Artur Słowik