Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących
30-319 Kraków,
ul. Tyniecka 6
Tel. 12 266 66 80
http://www.blind.krakow.pl/

Opis

Centrum znajduje się w dzielnicy Dębniki w pobliżu Wisły.
Na terenie Ośrodka znajduje się ogród, parking i plac zabaw oraz budynek, w którym mieszkają i uczą się dzieci młodzież z dysfunkcją wzroku.
Budynek ma kształt zbliżony do krzyża, którego skrzydła północne i zachodnie jest dłuższe. Skrzydło zachodnie jest zakończone odnogą w stronę południową.

Po północno-wschodniej stronie budynku jest ogród z placem zabaw. Parking znajduje się po stronie północno-zachodniej, natomiast boisko sportowe jest na południe od skrzydła zachodniego i jest pomiędzy basenem i nowym internatem.

Budynek

Budynek podzielimy na 5 części. Skrzydło północne, gdzie jest wejście główne i stary internat. Skrzydło południowe gdzie jest część administracyjna i szkoła. W południowej części znajduje się część sportowa, basen i sala gimnastyczna. Skrzydło zachodnie to szkoła oraz przejście do nowego internatu.

Stary internat

W skrzydle północnym na parterze w połowie długości budynku mamy od strony ogrodu wejście główne do Centrum. Poznamy je po szerokich schodach w górę.

Parter

Po wejściu do budynku po lewej stronie jest portiernia. Robimy kilka kroków i jesteśmy na holu. Na ścianie po lewej jest gabinet Kierownika internatu. Na ścianie po prawej jest wejście na stołówkę.

Stojąc tyłem do drzwi prowadzących na stołówkę, z prawej strony mamy klatkę schodową. Prawymi schodami zejdziemy do drzwi, którymi wyjdziemy na parking, natomiast lewymi schodami wejdziemy na I i II piętro starego internatu.

Idąc przez hol, prosto na południe z prawej mijamy klatkę schodową i za nią mamy po prawej ścianę, na której jest wejście do pomieszczenia administracyjnego (kierowca, intendent i magazynier). Po przejściu kilku kroków dochodzimy do wejścia w korytarz, którym dojdziemy do dużego holu. Jeśli w tym miejscu obrócimy się w lewo i pójdziemy wzdłuż ściany, to po paru krokach trafimy na drzwi gabinetu Kierownika internatu.

Idąc korytarzem w kierunku dużego holu z prawej miniemy 4 pary drzwi do Gabinetu Pedagoga i Doradcy Zawodowego, do Gabinetu Logopedii, do dwóch izolatek a następnie dwie pary drzwi do toalet. Pierwsze drzwi są do toalety damskiej a ostatnie do męskiej.

Na lewej ścianie miniemy 4 pary drzwi. Pierwsze są do świetlicy, drugie do Gabinetu Dentysty, , trzecie to Gabinet Pielęgniarki, a ostatnie to Księgowość.

Z korytarza tego wchodzimy na duży hol, z którego na wprost dojdziemy do skrzydła południowego, gdzie mieści się część sportowa. Na prawo pójdziemy przez skrzydło zachodnie, gdzie jest szkoła a dalej dojdziemy do nowego internatu. Natomiast dochodząc do końca holu z prawej miniemy schody w górę, a w w lewo dojdziemy do skrzydła wschodniego, gdzie mieści się Dyrekcja Centrum, Sekretariat, Księgowość i Pokój Nauczycielski.

I piętro

Chcąc iść do starego internatu ustawiamy się tyłem do drzwi prowadzących na stołówkę. Po prawej jest klatka schodowa. Kierujemy się na godz. 1 i dochodzimy do ściany. Obracamy się w prawo i wchodzimy dwoma biegami schodów. Jesteśmy na holu pierwszego piętra starego internatu. Na lewo jest korytarz części męskiej a na prawo korytarz części żeńskiej.

Jeśli pójdziemy w korytarz na lewo i ustawimy się przy prawej ścianie, po kilku krokach trafimy na drzwi do świetlicy krakowskiej. Jeśli stojąc przy schodach dojdziemy do ściany z prawej strony i na jej rogu skręcimy w prawo, to po kilku krokach z prawej trafimy na drzwi do świetlicy audialnej.

Jeśli skręcimy w korytarz po lewej stronie i będziemy szli prosto, to po lewej stronie miniemy drzwi do świetlicy w Sali 100 oraz na pokoje 101, 102, 103, 104, i 105. Po prawej stronie będą drzwi do świetlicy krakowskiej, następnie drzwi do gospodarstwa domowego. Kolejne drzwi są do toalety i dwie pary drzwi do pokoi o nr 109 i 108. Na końcu korytarza trafimy na drzwi balkonowe. W tym miejscu z obu stron są świetlice.

Jeśli skręcimy w korytarz po prawej stronie i będziemy szli prosto po obu stronach będziemy mijali drzwi . Korytarzem z lewej strony trafiamy na drzwi do Sali Zabaw, następnie drzwi to świetlica, kolejne to Gabinet Tomatisa. Kolejne dwoje drzwi to sypialnie. Na końcu korytarza trafimy na pochylnię w górę oraz drzwi. W tym miejscu z obu stron są świetlice.

II piętro

Wchodząc schodami na drugie piętro starego internatu, jesteśmy na małym holu. Z obu stron mamy korytarze z lewej męski, a z prawej żeński.

Skręcając w lewo korytarzem trafiamy z lewej strony na drzwi pokoju wychowawców. Idąc dalej korytarzem części męskiej mijamy z obu stron pokoje z lewej 201, 202, 203, a z prawej 212, 211, 210. Następne drzwi z lewej są do łazienki, a z prawej do WC. Następnie mamy dwie pary drzwi do pokoi z lewej 205, 206, a z prawej 208 i 207.

Skręcając od schodów w prawo i idąc korytarzem po stronie żeńskiej będziemy mijali po obu stronach drzwi do pokoi z lewej 213, 214, 215, a z prawej 224, 223, 222. Następnie będą drzwi z lewej to WC, a z prawej do łazienki. Idąc dalej będziemy mieli z obu stron po dwie pary drzwi do pokoi z lewej 217, 218, a z prawej220 i 219. Na końcu korytarza jest ściana.

Skrzydło Administracji

Stojąc na dużym holu przodem do drzwi prowadzących do skrzydła sportowego i siłowni, obracamy się w lewo i idziemy do skrzydła wschodniego, trzymając się ściany po prawej stronie.
Skrzydło to jest krótkie. Z lewej strony jest parapet i okna a z prawej drzwi do poszczególnych gabinetów.
Pierwsze drzwi to gabinet Dyrektora Szkół Ponadpodstawowych, drugie to sekretariat Centrum. Następne drzwi zamknięte to wejście do Dyrektora Centrum. Pamiętajmy, że do Dyrektora wchodzimy przez sekretariat. Kolejne drzwi to Księgowość, a na końcu jest Pokój Nauczycielski. Stojąc przy pokoju nauczycielskim na końcu korytarza przed nami są drzwi do toalet dla personelu.

Skrzydło siłowni i sportu

Stojąc na dużym holu i mając schody po prawej idziemy prosto i wchodzimy przez drzwi do korytarza w skrzydle południowym. Z lewej strony trafiamy na drzwi, którymi wejdziemy do siłowni.

Idąc prosto przy prawej ścianie, w pewnym miejscu dojdziemy do wnęki. Skręcając w prawo z lewej strony trafimy na dwie pary drzwi. Pierwsze do szatni dziewcząt, a drugie do szatni męskiej. Szatniami przejdziemy na basen. Na przeciwnej ścianie niż drzwi do szatni, w połowie jej długości są drzwi. Jest to pomieszczenie nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Nie skręcając we wnękę po prawej tylko idąc prosto wzdłuż ściany, za siłownią trafimy na jej końcu dojdziemy do drzwi. Jest to wejście na basen.

Chcąc iść na Salę Gimnastyczną przy drzwiach do basenu obracamy się w lewo i idziemy kilka kroków. Z prawej strony trafimy na drzwi, którymi wejdziemy na salę.

Idąc skrzydłem południowym przy lewej ścianie, najpierw mijamy drzwi do siłowni i idziemy przy ścianie mijamy dwoje drzwi do pomieszczeń gospodarczych. Za skrętem mocno w lewą stronę znajdują się drzwi do Kierownika Praktyk Zawodowych. Kolejne drzwi przeszklone to drzwi wyjściowe na pochylnię dla wózków wychodzą na zewnątrz . Za drzwiami wyjściowymi jest winda do rehabilitacji, która jest piętro niżej. W tym miejscu skręcamy w lewo i mamy drzwi na salę gimnastyczną i basen.

Szkoła

Szkoła mieści się w dwóch skrzydłach, w skrzydle zachodnim (długi korytarz), na parterze i dwóch piętrach oraz w skrzydle wschodnim, ale na I i II piętrze. Pamiętajmy, że w skrzydle wschodnim na parterze są pomieszczenia administracji.

parter

Stojąc na dużym holu, tyłem do korytarza prowadzącego od strony stołówki, obracamy się w prawo i idziemy kilka metrów przez hol. Wchodzimy w długi korytarz, gdzie po prawej jest parapet i okna, a po lewej przesuwne drzwi do pracowni. Idąc przy ścianie z lewej pierwsze drzwi są do pracowni biologicznej, drugie do fizyczno-chemicznej, następne do matematycznej i ostatnie do Sali Wczesnego Wspomagania. Ostatnie drzwi w tym korytarzu są na stałe zamknięte – są to drugie drzwi do Wczesnego Wspomagania.

Dochodząc do końca korytarza trafiamy na drzwi. Wchodzimy na mały hol, gdzie po lewej jest klatka schodowa. Idąc przy parapecie po prawej dojdziemy do windy. Obracając się przy windzie w lewo idziemy kilka kroków i po prawej jest wejście do przedsionka, gdzie jest sala muzyczna zwana KS oraz gabinet Wicedyrektora Administracji.
Nie wchodząc do przedsionka tylko dochodząc do ściany przed nami, obracamy się w lewo i na ścianie po prawej są dwie pary drzwi do toalet, najpierw damska a następna męska.

Stojąc na małym holu tyłem do drzwi z długiego korytarza obracamy się w lewo. Po kilku krokach dochodzimy do schodów w dół, którymi dojdziemy do nowego internatu. Po prawej mamy schody w górę, którymi wejdziemy na I i II piętro szkoły.

Obracając się przy schodach w prawo, schody z lewej idziemy przed siebie i na ścianie z lewej trafiamy na dwie pary drzwi do toalet, pierwsze są do męskiej, a drugie do damskiej.

I piętro szkoły

Stojąc na parterze, na dużym holu, tyłem do korytarza prowadzącego od strony stołówki, idziemy przed siebie kilka metrów i trafiamy na filar. Za filarem po prawej są schody w górę, którymi wejdziemy na I i II piętro szkoły. Po wejściu dwoma biegami schodów, jesteśmy na I piętrze, na holu. Po prawej mamy parapet i okno. Idziemy prosto i trafiamy po prawej na przesuwne drzwi do klasy. Po lewej jest ściana Sali Organowej. Idziemy prosto, wchodząc na skrzydło wschodnie. Po lewej jest parapet i okna a po prawej ściana.
Idziemy wzdłuż ściany i trafiamy na dwie pary drzwi przesuwnych. Pierwsze są do klasy, a drugie do biblioteki. Na końcu korytarza, na ścianie przed nami są toalety.

Chcąc wejść do Sali organowej, stajemy tyłem do schodów prowadzących w górę. Idziemy przed siebie, aż dojdziemy do ściany. Przy ścianie obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż niej i na końcu po prawej trafimy na przesuwne drzwi do Sali organowej.

Stojąc na I piętrze na holu, tyłem do schodów, obracamy się w lewo i mijamy schody i filar. Kierujemy się na godz. 11 i dochodzimy do ściany. Obracamy się w lewo i idziemy prosto, wchodząc w długi korytarz, gdzie po prawej jest parapet i okna, a po lewej 4 pary przesuwnych drzwi do klas.
Dochodząc do końca korytarza trafiamy na drzwi. Wchodzimy na mały hol, gdzie po lewej jest klatka schodowa. Idąc przy parapecie po prawej dojdziemy do windy. Obracając się przy windzie w lewo idziemy kilka kroków i po prawej jest wejście do przedsionka, gdzie są drzwi do dwóch gabinetów: Dyrekcji Szkoły Podstawowej i Dyrekcji Szkoły Muzycznej.
Nie wchodząc do przedsionka tylko dochodząc do ściany przed nami, obracamy się w lewo i na ścianie po prawej są dwie pary drzwi do toalet, najpierw damska a następna męska.

Stojąc na małym holu tyłem do drzwi z długiego korytarza obracamy się w lewo. Po kilku krokach dochodzimy do schodów w dół, którymi zejdziemy na parter i dojdziemy do nowego internatu. Po prawej mamy schody w górę, którymi wejdziemy na II piętro szkoły.
Obracając się przy schodach w prawo, schody z lewej idziemy przed siebie i na ścianie z lewej trafiamy na dwie pary drzwi do toalet, pierwsze są do męskiej, a drugie do damskiej.

II piętro szkoły

Wchodząc na drugie piętro szkoły schodami z dużego holu, po prawej mamy parapet i okno. Idziemy prosto. Po prawej jest wnęka i schodek, jest to wejście do klasy. Z lewej strony mamy drzwi, które są też do klasy. Idziemy dalej prosto i trafiamy na dwa stopnie w górę. Wchodzimy na skrzydło wschodnie. Po lewej jest parapet i okna, a po prawej trzy pary drzwi do klas. Na końcu korytarza są toalety, po lewej męska, po prawej damska.

Stojąc tyłem do schodów na II piętrze obracamy się w lewo i idziemy przy poręczy, którą mamy z lewej strony. Na końcu poręczy jest filar, który omijamy. Kierujemy się na godz. 11 i idziemy aż do ściany. Teraz obracamy się w lewo i idziemy prosto, wchodząc w długi korytarz skrzydła zachodniego, gdzie po prawej jest parapet i okna, a po lewej 6 par przesuwnych drzwi do klas.
Dochodząc do końca korytarza trafiamy na drzwi. Wchodzimy na mały hol, gdzie po lewej jest klatka schodowa. Idąc przy parapecie po prawej dojdziemy do windy. Obracając się przy windzie w lewo idziemy kilka kroków i po prawej jest wejście do przedsionka, gdzie są: sala muzyczne oraz Gabinet Pedagogów.
Nie wchodząc do przedsionka tylko dochodząc do ściany przed nami, obracamy się w lewo i na ścianie po prawej są dwie pary drzwi do toalet, najpierw damska a następna męska.

Stojąc na małym holu tyłem do drzwi z długiego korytarza obracamy się w lewo. Po kilku krokach dochodzimy do schodów w dół, którymi zejdziemy na I piętro, parter i dojdziemy do nowego internatu. Po prawej jest poręcz.
Obracając się przy schodach w prawo, schody z lewej idziemy przed siebie wzdłuż poręczy, i na ścianie z lewej trafiamy na dwie pary drzwi do toalet, pierwsze są do męskiej, a drugie do damskiej.

Nowy internat

Do nowego internatu dochodzimy przez długi korytarz na parterze w szkole, na którego końcu skręcamy w lewo i schodzimy po kilku stopniach. Dalej idziemy prosto, przechodzimy przez próg. W tym miejscu obracamy się w prawo i wchodzimy po kilku schodach na parter nowego internatu.

Parter

Stojąc tyłem do schodów prowadzących do nowego internatu obracamy się w lewo. Po prawej mamy pomieszczenie zwane radiolą. Idziemy prosto i trafiamy na obudowane wejście z drzwiami przeciwpożarowymi do klatki schodowej. Przed zabudową z prawej są drzwi, jest to gabinet Terapii Technik Braillowskich.
Idziemy prosto wzdłuż zabudowania i trafiamy na drzwi do klatki schodowej. Na wprost tych drzwi, czyli z naszej lewej są drzwi do pracowni komputerowej.

Na klatce schodowej z lewej strony są schody w dół, prowadzące do podziemi, gdzie jest studio nagrań i pokoje muzyczne oraz sala SAB. Po prawej są schody w górę, którymi wejdziemy na każde z trzech pięter nowego internatu.

Nie skręcamy na klatkę schodową, tylko idziemy prosto i wchodzimy w korytarz, w którym po obu stronach mamy po trzy pary drzwi do pokoi. Po lewej pokój nr 1, 2, 3, a po prawej 6, 5 i 4. Na końcu korytarza jest okno.

I piętro

Po wejściu schodami na I piętro wchodzimy przez zabudowane drzwi. Na ścianie przed nami jest troje drzwi. Pierwszy po lewej – toaleta, następnie to pokój wychowawców, natomiast po prawej to Gospodarstwo Domowe.
Stojąc tyłem do schodów obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż zabudowy. Na końcu zabudowy we wnęce po lewej są drzwi do Gabinetu Terapii Pedagogicznej. Idąc prosto dojdziemy do miejsca gdzie po prawej stronie są drzwi do świetlicy.

Jeśli od schodów skręcimy w prawo to wejdziemy w korytarz, w którym po obu stronach mamy po trzy pary drzwi do pokoi. Po lewej pokój nr 101, 102, 103, a po prawej 106, 105 i 104. Na końcu korytarza jest okno.

II piętro

Po wejściu schodami na II piętro wchodzimy przez zabudowane drzwi. Na ścianie przed nami są drzwi do sali klasy „0”.
Stojąc tyłem do schodów obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż zabudowy. Na końcu zabudowy we wnęce po lewej są drzwi do równoległej klasy „0”. Idąc prosto dojdziemy do miejsca, gdzie po prawej stronie są drzwi do Harcówki , a następnie drzwi do Świetlicy. .

Jeśli od schodów skręcimy w prawo to wejdziemy w korytarz, w którym po obu stronach mamy po trzy pary drzwi do pokoi. Po lewej pokój nr 201, 202, 203, a po prawej 206, 205 i 204. Na końcu korytarza jest okno.

III piętro

Po wejściu schodami na III piętro wchodzimy przez zabudowane drzwi. Na ścianie przed nami jest troje drzwi. Po lewej to toaleta, a następnie sala muzyczna oraz po prawej Gabinet Orientacji Przestrzennej. Stojąc tyłem do schodów obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż zabudowy. Na końcu zabudowy we wnęce po lewej są drzwi do Gabinetu Psychologa. Idąc dalej trafiamy na przeszklone drzwi do Gabinetu Rehabilitacji Wzroku.

Jeśli od schodów skręcimy w prawo to wejdziemy w korytarz, w którym po obu stronach mamy po trzy pary drzwi do pokoi. Po lewej pokój nr 301, 302, 303, a po prawej 306, 305 i 304. Na końcu korytarza jest okno.

Podziemia

Po zejściu z parteru na poziom podziemi wchodzimy przez zabudowane drzwi. Przed nami mamy dwie pary drzwi. Po lewej sala muzyczna nr 01, a po prawej drzwi do reżyserki studia nagrań nr 02.
Stojąc tyłem do schodów obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż zabudowy. Na końcu zabudowy we wnęce po lewej są drzwi do Sali organowej nr 011.

Jeśli od schodów skręcimy w prawo to wejdziemy w korytarz. Po prawej mamy dwie pary drzwi do Sali Komputerowej zwanej SAB, natomiast na ścianie po lewej są drzwi do studia nagrań nr 03.

Idąc prosto korytarzem dochodzimy do drzwi. Jest to sala muzyczna 06. W tym miejscu mamy po obu stronach wnęki. Jeśli skręcimy w lewo i pójdziemy kilka kroków to po prawej miniemy drzwi do Sali Muzycznej 05 i dojdziemy prosto do drzwi Sali Muzycznej 04. Jeśli skręcimy we wnękę po prawej stronie to po drodze z lewej miniemy Salę Muzyczną 07 i dojdziemy prosto do drzwi Sali Muzycznej 08.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Piotrowi Tarasewiczowi za konsultacje.

Opis z dnia, 29 marca 2021 r. Artur Słowik i Lucyna Zaleska