Stacja znajduje się w województwie wielkopolskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Zbąszyń (północny-zachód), Grodzisk Wielkopolski (północny-wschód) i Leszno (południowy – wschód).
Perony i tory są w osi północ-południe.
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca, wiadukt i przejście podziemne.

Oznaczenia dla osób niewidomych są tylko na peronie nr 1. Toaleta jest w budynku dworca. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind brak. Kasy biletowe znajdują się w holu dworca.
Na stacji Wolsztyn zatrzymują się pociągi osobowe.

W okolicy dworca znajduje się parking oraz sklep Biedronka.
Uwaga na obecną chwilę budynek dworca jest zamknięty a przy zejściu do tunelu jest postawiony kontener, w którym mieści się dworzec tymczasowy, gdzie jest kasa biletowa.

Perony

Na stacji mamy 3 perony. Perony 2 i 3 są wyspowe i dwukrawędziowe. Peron 1 boczny jest jednokrawędziowy i przy nim jest budynek dworca.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku południowym (Leszno i Grodzisk Wielkopolski):

  • Peron 1, po prawej tor nr 1,
  • Peron 2, po prawej tor nr 8, po lewej tor nr 4,
  • Peron 3, po prawej tor nr 14, po lewej tor nr 10,

Na peronie nr 1, Są oznaczenia dla osób niewidomych, guzki na linii bezpieczeństwa. natomiast na pozostałych peronach oznaczeń nie ma.
Perony są niskie około 30 cm od pgs.
Peron nr 1 jest wyłożony kostką brukową, pozostałe są wyłożone płytkami chodnikowymi.

Na końcu peronów po stronie północnej jest zejście do przejścia podziemnego. Perony 2 i 3 są zadaszone w środkowej części długości peronu.
Słupy, ławki i tablice są ustawione w osi peronów.
Na końcach peronów 2 i 3 po stronie południowej są schody prowadzące na most.

Peron nr 1 jest zadaszony na całej swojej długości.
Idąc od przejścia podziemnego peronem 1 po prawej stronie mamy tor a po lewej budynek dworca.

Na peronie nr 1 ławki są ustawione przy budynku dworca. Filary od zadaszenia są blisko linii bezpieczeństwa.

Pociągi w kierunku Zbąszynia odjeżdżają na północ, natomiast na południe odjeżdżają pociągi w kierunku Leszna, Grodziska Wielkopolskiego i Poznania.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów po stronie północnej, w końcowej części długości peronu znajdują się strome, kamienne schody w dół. Schodami tymi zejdziemy do przejścia podziemnego.

Na peronie nr 1 idąc w kierunku południowym przy budynku dworca, na końcu budynku, skręcamy w lewo i idąc prosto wyjdziemy na parking.

Dochodząc do końca peronu nr 1. Dochodzimy do ogrodzenia w poprzek peronu. Skręcamy w lewo tak jak ogrodzenie i wchodzimy na chodnik, który biegnie w prawo na południe. Chodnikiem tym dojdziemy w okolicę wiaduktu i do skansenu.

Na końcach południowych peronów 2 i 3 są schody, którymi wyjdziemy na wiadukt z ulicą.

Przejście podziemne i wiadukt

Przejściem podziemnym możemy przemieszczać się pomiędzy peronami 1, 2 i 3. Natomiast z wiaduktu zejdziemy schodami tylko na peron 2 i 3.

Przejście podziemne

W przejściu podziemnym nie ma oznaczeń dla osób niewidomych. Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron 3, na wprost i po lewej mamy ściany. Idąc w prawo po prawej miniemy schody na peron nr 2 i idąc dalej, dojdziemy do ściany. W tym miejscu po obu stronach będziemy mieli schody w górę.

Tymi po prawej wyjdziemy na peron 1, gdzie znajduje się budynek dworca. Te po lewej wyprowadzą nas na końcówkę peronu nr 1. Po wyjściu tymi schodami obracamy się w prawo i dochodzimy do ulicy, po drodze z prawej strony miniemy dworzec tymczasowy.
Ulicą tą idąc w lewo, pójdziemy w stronę przejazdu kolejowego oraz centrum miasta.

Wiadukt

Alternatywnym przejściem pomiędzy peronami jest wiadukt nad torami, który znajduje się na południowych końcach peronów. Wchodząc na wiadukt schodami z peronu nr 3 należy skręcić w lewo (wschód) i trzymać się barierki po lewej stronie. Najpierw miniemy schody w dół prowadzące na peron nr 2. Idąc dalej mostem przejdziemy nad peronem nr 1 oraz ulicą. Tu trafimy na schody
prowadzące na chodnik po drugiej stronie ulicy, która jest przy dworcu.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na wschód od peronów.
Idąc na południe od schodów z przejścia podziemnego peronem nr 1, po lewej stronie mamy budynek dworca, który jest zamknięty.

Wchodząc na dworzec

Stojąc na parkingu przed budynkiem dworca twarzą zwróconym do budynku idziemy do ściany. Skręcamy w lewo i idziemy do końca budynku. W tym miejscu obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż ściany, gdy ta się skończy to oznacza, że jesteśmy na peronie nr 1. Poznamy to miejsce po tym, że wejdziemy pod dach, który jest nad peronem.

Chcąc dojść do przejścia podziemnego, aby przejść na peron 2 lub 3, obracamy się w prawo i idziemy na północ wzdłuż budynku dworca, który jest po naszej prawej stronie.
Na końcu budynku dochodzimy do schodów w dół. Schodzimy do przejścia podziemnego. Przed nami są schody, którymi zejdziemy z końca peronu nr 1. Obracamy się w lewo i idziemy na zachód.
Z lewej strony będą schody na peron nr 2, a gdy dojdziemy do ściany, czyli końca przejścia podziemnego, obracamy się w lewo i po schodach wchodzimy na peron nr 3.

Jeśli idziemy z północy od strony miasta i przejazdu kolejowego chodnikiem, ulica z lewej strony, a trawnik z prawej, skręcamy w pierwszy chodnik w prawo. Na końcu chodnika wchodzimy na końcówkę peronu nr 1. Z lewej strony będą schody w dół, którymi zejdziemy do przejścia podziemnego.

Stojąc w przejściu podziemnym obracamy się w prawo i idziemy na zachód. Z lewej strony będą schody na peron nr 2, a gdy dojdziemy do ściany, czyli końca przejścia podziemnego, obracamy się w lewo i po schodach wchodzimy na peron nr 3.

Jeśli idziemy z południa czyli od strony skansenu chodnikiem, z prawej strony mamy ulicę, a z lewej trawnik. Po minięciu wiaduktu w pewnym miejscu chodnik skręci w lewą stronę. Przy tym chodniku z lewej będzie płotek. Po kilku metrach chodnik skręca w prawo. Idziemy tym chodnikiem z lewej strony mamy płotek. Gdy płotek się skończy jesteśmy na początku peronu nr 1 po jego stronie południowej. Idziemy peronem, aż dojdziemy do budynku dworca, który będzie po naszej prawej stronie.
Chcąc iść na peron nr 2 lub 3 musimy dojść do przejścia podziemnego, czyli musimy iść dalej prosto.

Warto wiedzieć

Przy wysiadaniu z pociągu należy pamiętać, że perony są niskie.
Na peronie nr 1 blisko linii bezpieczeństwa są filary od zadaszenia.
Przed dworcem jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Z wiaduktu nie zejdziemy na peron nr 1.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Zbigniewa Szkopińskiego, Łukasza Urbańskiego i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 28 listopada 2020r. Artur Słowik